Giới Thiệu

Là liên doanh chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu Suntory (Nhật) và PepsiCo (Mỹ), Suntory PepsiCo hiện đang nắm giữ vị thế dẫn đầu thị trường nước giải khát tại Việt Nam. Suntory PepsiCo Vietnam tự hào giới thiệu chương trình Giám sát tài năng - Cơ hội để các Sinh viên / Ứng cử viên tiềm năng trở thành Giám sát tài năng của công ty nước giải khát hàng đầu Việt Nam!

Với lộ trình phát triển toàn diện cung cấp nền tảng kiến thức chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, chương trình hứa hẹn khai phóng mỗi cá nhân 'Bung khí chất - bật thành công' trong lĩnh vực Kinh doanh & Vận hành Sản xuất, trở thành những Giám sát tài năng then chốt của công ty trong tương lai.

Bạn muốn trở thành ai?

Click bên dưới để tìm hiểu chi tiết