ABOUT

GIỚI THIỆU

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage is a strategic alliance between Pepsico and Suntory which emerges from the cluttered Beverage Industry as an innovative leader. Our Graduate Sales Trainee Program (GST) and Graduate Engineering Trainee Program (GET) are designed to look for the brightest, most dynamic and well-educated fresh graduates. Our culture appreciates your originality: nurtures your talent, strengthens your identity, empowers you to learn and grow. If you’re driven, passionate and ambitious, this is exactly the opportunities you are looking for.

We will give successful candidates with the right platform to fast track their career within Sales/ Operations Department and provide them with foundation for their functional, managerial skills and business awareness development.

Come join us and “Win with the best”!

Là liên doanh chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu PepsiCo và Suntory, công ty Suntory PepsiCo hiện đang dẫn đầu thị trường nước giải khát Việt Nam đầy cạnh tranh với những sáng tạo không ngừng nghỉ. Chương trình Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng (GST)/ Giám Sát Sản Xuất Tài Năng (GET) của chúng tôi dành riêng cho những sinh viên thông minh, năng động với kết quả học tập tốt nhất vừa tốt nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi để cao bản sắc cá nhân của bạn: nuôi dưỡng tài năng, phát triển dấu ấn cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bạn học tập và trưởng thành trong nghề nghiệp. Nếu bạn có nhiệt huyết, đam mê và tham vọng, đây chính là cơ hôi mà bạn đang tìm kiếm!

Chương trình sẽ đem đến cho bạn bệ phóng hoàn hảo để thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của bạn ở bộ phận Kinh Doanh/ Sản Xuất, với Sự trang bị đầy đủ về kiến thức nền tảng chuyên môn, kỹ năng quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Hãy tham gia ngay và “Chiến thắng cùng những cộng sự hàng đầu!”

CRITERIA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Graduate Sales Trainee Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng

 • Fresh graduates (Bachelor/Master Degree from all backgrounds) or graduates with maximum 1-year experience, Vietnamese nationality
 • GPA (Grade Point Average): above 6.5/10 for Bachelor and 7.5/10 for Diploma or equivalent
 • Dynamic, innovative, result-oriented with integrity, passion to win, good interpersonal and teamwork skills
 • Proactive, resilient with quick adaptability and passion to learn
 • Leadership potential
 • Basic English fluency is a plus
 • A strong desire to work in Sales department
 • Open for relocation

 • Vừa tốt nghiệp (cử nhân / thạc sĩ từ bất kỳ ngành nào) hoặc đã tốt nghiệp với tối đa 1 năm kinh nghiệm, quốc tịch Việt Nam
 • Điểm trung bình tích lũy (GPA) trên 6.5/10 cho cử nhân và 7.5/10 cho học viên chứng chỉ hoặc tương đương
 • Năng động, sáng tạo, hướng tới kết quả, khát khao chiến thắng, giao tiếp tốt và có tinh thần đồng đội
 • Chủ động, kiên trì với khả năng thích ứng cao và ham học hỏi
 • Có tiềm năng lãnh đạo
 • Thông thạo tiếng anh cơ bản là một lợi thế
 • Khát khao mạnh mẽ được làm việc trong bộ phận Bán hàng / Kinh doanh
 • Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc

Graduate Engineering Trainee Giám Sát Sản Xuất Tài Năng

 • Fresh graduates (Bachelor/Master Degree from all backgrounds) or graduates with maximum 1-year experience, Vietnamese nationality
 • GPA (Grade Point Average): above 6.5/10 for Bachelor and 7.5/10 for Diploma or equivalent
 • Dynamic, innovative, result-oriented with integrity, passion to win, good interpersonal and teamwork skills
 • Proactive, resilient with quick adaptability and passion to learn
 • Leadership potential
 • Basic English fluency is a plus
 • A strong desire to work in Operation department

 • Vừa tốt nghiệp (cử nhân / thạc sĩ từ bất kỳ ngành nào) hoặc đã tốt nghiệp với tối đa 1 năm kinh nghiệm, quốc tịch Việt Nam
 • Điểm trung bình tích lũy (GPA) trên 6.5/10 cho cử nhân và 7.5/10 học viên chứng chỉ hoặc tương đương
 • Năng động, sáng tạo, hướng tới kết quả, khát khao chiến thắng, giao tiếp tốt và có tinh thần đồng đội
 • Chủ động, kiên trì với khả năng thích ứng cao và ham học hỏi
 • Có tiềm năng lãnh đạo
 • Thông thạo tiếng anh cơ bản là một lợi thế
 • Khát khao mạnh mẽ được làm việc trong bộ phận Vận hành / Sản xuất

SELECTION PROCESS QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

APPLICATION Nộp hồ sơ

- Be detailed but focused with real evidence of your own experience

- Read and follow guidelines thoroughly

- Hãy trình bày chi tiết nhưng tập trung, với những dẫn chứng cụ thể về kinh nghiệm của bạn

- Đọc kỹ và theo sát hướng dẫn điền đơn

TESTING Kiểm tra năng lực

- You will receive an email to prepare for the test

- There are four tests - Logical Reasoning Test, Numerical Reasoning Test, Basic Test and Technical Test. All tests are in Vietnamese

- You can search for some sample tests to get familiar with the style of testing

- Bạn sẽ nhận được một email để chuẩn bị cho bài kiểm tra

- Sẽ có 4 bài kiểm tra: khả năng suy luận, kỹ năng tính toán, kiểm tra kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên môn

- Bạn có thể tìm kiếm các bài kiểm tra mẫu để làm quen với cách thi này

INITIAL
INTERVIEW
Phỏng vấn
sơ bộ

- The interview will be in Vietnamese

- This interview aims to understand more about you, your motivations and your career orientation. Therefore, be yourself in every question

- Be honest and share with us your experiences and achievements in academic life, extra curriculum activities and professions (if any). We want to know what the situation was, what you did and what you learned from it

- Ensure to be punctual, relaxed and presentable for your interview

- Bài phỏng vấn sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt

- Mục tiêu là để hiểu thêm về bạn, động lực và định hướng nghề nghiệp của bạn. Do đó, hãy là chính mình trong từng câu trả lời.

- Hãy trung thực và chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm và thành tích của bạn trong học tập, hoạt động ngoại khóa và công việc (nếu có). Chúng tôi muốn nghe về điều gì đã xảy ra, bạn đã xử lý như thế nào, và rút ra bài học gì

- Đảm bảo đúng giờ và thoải mái, trong trang phục chỉnh tề cho buổi phỏng vấn của bạn

ASSESSMENT
CENTER
Đánh giá
tổng quát

Graduate Sales Talent:

 • • The Final Challenge includes three core phases: Route Ride, Presentation Group and Final Interview with Sales Leadership Team. The exercise series provides you the opportunity to showcase your talents to the panel, and assess your own for a long-term career.
 • • We will look for candidates with the best fit for both Career Development and Organizational Culture, and valuable competencies & traits include - leadership potential, teamwork & analytical skills, relationship management, resilience, and integrity.

Graduate Engineering Talent:

 • • The One-Day Assessment includes three core activities: Games, Case Challenges and Panel Interview. This mix gives you a great opportunity to demonstrate your skills and experiences
 • • We will be looking for different competencies: teamwork, problem solving, leadership, decision making, innovation, etc.

Giám sát Kinh doanh Tài năng:

 • • Thử thách cuối cùng bao gồm 3 giai đoạn: Đi thị trường, Trình bày nhóm & Phỏng vấn với Ban lãnh đạo phòng Kinh doanh. Những hoạt động này cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực tới hội đồng thẩm định, cũng như giúp bạn tự đánh giá khả năng của mình
 • • Chúng tôi sẽ tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất về cả Định hướng Nghề nghiệp cũng như Văn hóa tổ chức, song song với các kỹ năng cần thiết: Tiềm năng lãnh đạo, làm việc nhóm, khả năng phân tích, quản lý mối quan hệ, khả năng thích ứng và tính trung thực.

Giám sát Sản xuất Tài năng:

 • • Buổi thi sẽ diễn ra trong vòng một ngày, bao gồm 3 hoạt động chính: Trò chơi, tình huống thử thách và hội đồng phỏng vấn. Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và kinh nghiệm của mình
 • • Chúng tôi sẽ tìm kiếm những năng lực khác nhau: tinh thần đồng đội, giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp,…

ON BOARDING Gia nhập công ty

GET/GST JOURNEY LỘ TRÌNH GET/GST

GST

2 MONTHS 2 THÁNG

4 MONTHS 4 THÁNG

18 MONTHS 18 THÁNG

GET

2 MONTHS 2 THÁNG

4-6 MONTHS 4-6 THÁNG

18 MONTHS 18 THÁNG

CAREER ORIENTATION ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

SALES KINH DOANH

Traditional Trade Kênh bán hàng truyền thống

Traditional Trade Kênh bán hàng truyền thống

Sales Department are the forefront warriors of SPVB – the most dynamic, fastest-moving part of the company. The job involves not only everyday management of distributors, wholesalers, customers’ relationship, but also building long term strategic sales plans.
SPVB sales people work with a diversified mix of channels: Traditional trade, Modern trade and Key accounts, with cross functional support of Implementation end Sustainability and Trade Marketing. We take pride in serving customers with right product at the right time, delivering sustainable volume growth for the business.
For business call, we are prioritizing looking for passionate, young talents to join our Sales Supervisor in Traditional Trade channel.

What is Traditional Trade?
Traditional Trade is the channel where the product goes from distributors and agents, to grocery stores, markets, wholesalers and retailers (restaurants, café…). And from there, it reaches consumers.
For beverage industry, Traditional trade delivers more than 90% of total revenue. Mission of the sales team is not only to deliver volume, but also to distribute large assortment of products at each store, to display them in prime spots to catch attention of consumers and drive purchase. The mission is achieved through a clear sales strategy that is executed with rigor in each and every store. Therefore, it is crucial for Sales team to build and pursue a win-win development plan with the partners.

Channel effectiveness KPIs
- Sales volume
- Penetration of product
- In-store execution

Bộ phận Bán hàng / Kinh doanh là những chiến binh đầu sóng ngọn gió của Suntory PepsiCo – năng động nhất và thay đổi mỗi ngày. Công việc của người nhân viên Kinh doanh không chỉ dừng lại ở quản lý quan hệ với nhà phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ và các khách hàng khác, mà còn bao gồm cả xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn.
Nhân viên Kinh doanh của Suntory PepsiCo làm việc với nhiều kênh phân phối bán hàng khác nhau: kênh bán hàng truyền thồng, hiện đại và kênh khách hàng trọng điểm. Với sự hỗ trợ của bộ phận Thực thi bền vững và Trade Marketing, bộ phận Sales tự hào đóng vai trò cung ứng cho khách hàng đúng sản phẩm vào đúng thời điểm cần thiết, đem lại tăng trưởng doanh số ổn định cho doanh nghiệp.
Để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, chúng tôi ưu tiên tìm kiếm những tài năng đầy nhiệt huyết để tham gia chương trình Thực tập sinh Giám sát kinh doanh ở kênh bán hàng truyền thống.

Kênh bán hàng truyền thống là gì?
Đây là kênh thông qua các nhà phân phối đến đại lý, đến cửa hàng tạp hóa, chợ, nhà bán sỉ và bán lẻ (nhà hàng, căng tin…), để cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Trong ngành hàng nước giải khát, doanh thu từ kênh truyền thống chiếm hơn 90% tồng doanh thu. Sứ mệnh của bộ phận bán hàng không chỉ dừng lại ở đạt doanh số, mà còn bao gồm cả đa dạng hóa danh mục hàng hóa tại mỗi cửa hàng, trưng bày sản phẩm ở những vị trí đắc địa để người tiêu dùng chú ý và mua sắm. Nhiệm vụ này chỉ có thể đạt được với chiến lược kinh doanh rõ ràng, được thực hiện hoàn hảo tại mỗi cửa hàng. Bởi thế mà việc xây dựng và theo đuổi kế hoạch phát triển toàn diện cùng thắng (Win-Win) cùng với các đối tác là hết sức quan trọng với bộ phận bán hàng

Hiệu quả công việc được đánh giá dựa trên:
- Doanh số
- Tỉ lệ thâm nhập vào điểm bán của từng sản phẩm
- Thực thi các chương trình bán hàng tại từng điểm bán

ENGINEERING KỸ THUẬT

Quality Control QL Chất Lượng

Production Sản Xuất

Maintenance Bảo Trì

Quality Control Quản Lí Chất Lượng

The Department ensures every products under company’s name to meet our quality standards and makes sure that they are safe to sell through examining all factors throughout production.
Accountabilities:
- Raw material quality control:
  • Verify supplier
  • Control raw material quality during receipt and storage
- Production process control:
  • Control quality of semi-finished and finished good during processing
  • Ensure compliance of technical standards: SOP/ SSOP/ PRP/ HACCP
  • Ensure calibration of measuring equipment
- Finish good quality control
  • Receive and process consumer feedback
  • Control execution of stevedoring and storage
  • Control execution of product origin tracking
Performance indicators:
- Material use efficiency
- 3D quality score
- Quality Excellent Award
- Food Safety Award
Bộ phận quản lý chất lượng có vai trò giám sát xuyên suốt quá trình sản xuất để đảm bảo tất cả những sản phẩm dưới tên Suntory PepsiCo đều đạt được những tiêu chuẩn chất lượng của công ty, an toàn để lưu thông thương mại .
Trách nhiệm:
- Kiểm soát nguyên liệu đầu vào:
  • Kiểm tra nhà cung cấp
  • Đảm bảo chất lượng nguyên liệu trong quá trình nhập và lưu kho
- Kiểm soát quy trình sản xuất:
  • Kiểm soát chất lượng của bán thành phẩm và thành phẩm trong quy trình sản xuất
  • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng: SOP/ SSOP/ PRP/ HACCP
  • Đảm bảo hiệu chuẩn thiết bị đo lường
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm:
  • Tiếp nhận và xử lý ý kiến phản hồi của người tiêu dùng
  • Kiểm soát quá trình thực hiện bốc dỡ và lưu kho
  • Kiểm soát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Hiệu quả công việc được đánh giá theo:
- Hiệu quả sử dụng nguyên liệu
- Điểm chất lượng 3D
- Giải thưởng chất lượng xuất sắc
- Giải thưởng an toàn thực phẩm

Production Sản Xuất

The Department turns raw material into finished goods and ensures supply, process and cost efficiency throughout the production journey.
Accountabilities:
- Syrup – Water: Water Treatment, Waste Water Treatment, Syrup Batching
- Utility: Boilers, Air compressors, Refrigeration, CO2 supply
- Production Line
Performance indicators:
- Production volume
- Schedule compliance
- Line efficiency
- Material efficiency
Bộ phận Sản xuất chịu trách nhiệm biến nguyên liệu thô thành sản phẩm hoàn chỉnh, đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu doanh nghiệp, quy trình được thực hiện đúng và đủ, chi phí được tiết kiệm tối đa trong xuyên suốt quá trình sản xuất.
Trách nhiệm:
- Hương liệu – nước: Xử lý nước, xử lý nước thải, phối trộn hương
- Thiết bị: Nồi hơi, máy nén, hệ thống làm lạnh, hệ thống bơm CO2
- Dây chuyền sản xuất
Hiệu quả công việc được đánh giá dựa trên:
- Đảm bảo sản lượng cần cung ứng
- Đảm bảo đúng kế hoạch sản xuất
- Hiệu suất dây chuyền sản xuất
- Sử dụng nguyên liệu hiệu quả

Maintenance Bảo Trì

The Department ensures seamless operation of equipment and machines by overseeing routine maintenance and arrange amendment
Accountabilities:
- Carry out routine maintenance and react to equipment errors
- Solve emergencies, unplanned problems and repairs
- Diagnose breakdown problems
- Propose initiatives to improve machinery efficiency
- Manage maintenance installation and commissioning guidelines
Performance indicators:
- Reduction of machine breakdowns
- Maintenance and reparation cost efficiency
Bộ phận Bảo trì có vai trò đảm bảo sự vận hành hoàn hảo của máy móc thiết bị thông qua việc giám sát bảo trì định kỳ và sửa chữa khi gặp sự cố
Trách nhiệm:
- Thực hiện bảo trì định kỳ và đại tu thiết bị
- Giải quyết, sửa chữa khi thiết bị gặp sự cố cấp bách không lường trước
- Tầm soát sự cố máy móc
- Đề xuất giải pháp mới để nâng cao hiệu suất thiết bị
- Nhận bàn giao máy móc và tài liệu cho các dây chuyền mới
Hiệu quả công việc được đánh giá dựa trên:
- Giảm thiểu tỉ lệ hư hỏng thiết bị
- Tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa

TESTIMONIAL GET/GST CHIA SẺ

TRAN DAI THINH
GST

TRẦN ĐẠI THỊNH
GST

VU THANH HUNG
GST

VŨ THANH HÙNG
GST

TRUONG TRUNG HUY
GET

TRƯƠNG TRUNG HUY
GET

PHAN DINH THANG
GET

PHAN ĐÌNH THẮNG
GET

Tran Dai Thinh – Sales Supervisor – HCM Provinces Trần Đại Thịnh – Sales Supervisor – HCM Provinces

There will certainly be difficulties in everyone’s life & career. I believe that without challenges and hardship, success will not come. The biggest challenge I faced when joining GST was having to change myself to adapt. Part of that is because I was a Technical student from HCM University of Technology, but decided to step in Sales area. I had to change my mindset to adapt to corporate culture, change my attitude to approach my customers and employees… SHARING is the way I choose to overcome these difficulties. When there came problems, I would reach out to my colleagues, my managers, HRs and GST friends, who would always listen & support in any situation. Có thể nói trong cuộc đời và sự nghiệp thì ai cũng gặp khó khăn và mình nghĩ không có khó khăn, thử thách thì chắc chắn sẽ không có thành công. Và thử thách lớn nhất khi mình gặp phải khi tham gia chương trình Giám sát Kinh doanh tài năng đó là sự thay đổi bản thân. Đặc biệt khi mình là một sinh viên Kỹ thuật đến từ ĐH Bách Khoa nhưng lại dấn thân vào nghề Sales. Mình phải thay đổi từ mindset để thích ứng với văn hóa công ty đến phải thay đổi tính cách để giao tiếp với khách hàng, với nhân viên của mình... Và cách để mình vượt qua đó là sự CHIA SẺ, khi gặp khó khăn mình sẽ gặp các anh chị đồng nghiệp, các anh manager, các anh chị nhân sự và các bạn GST cùng khóa nữa, những người đã luôn luôn lắng nghe, động viên và tư vấn cho mình rất nhiều trong bất kỳ hoàn cảnh nào để mình có thể vượt qua khó khăn đó.

Vu Thanh Hung – Sales Supervisor – HCM City Vũ Thanh Hùng – Sales Supervisor – HCM City

" Hi everyone, I am Vu Thanh Hung - GST 2016. I am now contributing to HCMC Sales team as a Sales supervisor of District one, one of the “hottest zones” all over the country – figuratively and literally.
It is not ordinary for a young man like me, who has just joined SPVB one year and six months ago, to be granted the responsibility to “take care” of a central district for a whole year. This district is usually entrusted to senior employees with at least 5 years of experience. That is a firm proof of how SPVB trusts, empowers and creates opportunities for young people like me to experience, challenge and develop. To me, this is an opportunity that only young talent programs like MT, GST, GET can offer. I hope you guys can grab these wonderful opportunities to advance in your career sustainably!
" Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Thanh Hùng, GST 2016, hiện Hùng đang cống hiến cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hùng là giám sát kinh doanh, phụ trách quận 1, một trong những hot zone của cả nước theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 
Thật không tầm thường phải không các bạn, một người trẻ như Hùng mới gia nhập Pepsi gần 1 năm 6 tháng mà đã được giao 'trông nom' quận trung tâm cả năm trời rồi- quận mà thường được ủy thác cho các bậc tiền bối ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Thế mới thấy SPVB tin tưởng, trao quyền và tạo cơ hội cho những người trẻ như Hùng được trải nghiệm, được thử thách và phát triển năng lực bản thân như thế nào. Với Hùng, đó thật sự là cơ hội mà chỉ những chương trình tuyển dụng tài năng trẻ như MT, GST, GET mới có thể mang lại. Hùng rất mong các bạn cũng sẽ biết nắm bắt những cơ hội tuyệt vời này để phát triển sự nghiệp của mình một cách bền vững nhé "

Truong Trung Huy – Production – Dong Nai Plant Trương Trung Huy – Production – Dong Nai Plant

“ Everything seems to go against you in your 20s - when you have almost nothing in hand and very limited working experience. The only thing you have is your passion.
But let’s do everything you can – from action to speech - from your heart, with all genuineness and passion of youth. Then happiness will come to you at the end of the day. Let’s try and see! ”
“ Mọi thứ như chống lại bạn khi trong tay bạn chỉ là con số 0, tuổi đời, kinh nghiệm, trải nghiệm nếu có thì chỉ có một tí máu xung của tuổi đôi mươi.
Nhưng hãy làm mọi thứ -  từ hành động cho đến lời nói bằng tất cả trái tim, sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Để rồi cảm giác hạnh phúc sẽ đến với bạn. Hãy thử để biết cảm giác ”

Phan Dinh Thang – Maintenance – Quang Nam Plant Phan Đình Thắng – Maintenance – Quang Nam Plant

“ My biggest achievement when joining GET is People Management skill. When you become a Supervisor, you will have to manage a team of your own. For a fresh graduate, it is not easy at all to supervise people who are older and have more experience than you, some are even as old as your parents.
That motivates me to enrich my functional knowledge & improve my capabilities to live up to the expectation of my position’’.
“ Điều mình ấn tượng nhất khi tham gia vào chương trình GET là học được cách để quản lý con người.
Khi bạn thực sự trở thành một Supervisor, bạn sẽ phải quản lý một team làm việc của riêng mình.
Đối với một chàng sinh viên mới ra trường, việc quản lý những người có nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi hơn mình, thậm chí có nhân viên bằng tuổi bố mẹ mình thật sự là điều không hề dễ dàng.
Đó là động lực để để thúc đẩy bạn phải càng ngày trao dồi chuyên môn, chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh của mình’’.